ADA PERSOALAN?


Dividen

1. Siapakah yang layak menerima dividen?
Pendeposit yang mempunyai akaun SSPN yang berstatus aktif semasa proses agihan dividen dilakukan adalah layak menerima dividen pada kadar yang diisytiharkan.
2. Adakah pendeposit layak menerima dividen jika menutup akaun sebelum dividen diagihkan?
3. Adakah pendeposit layak menikmati dividen sekiranya membuat pengeluaran simpanan sebelum dividen diagihkan?
4. Bagaimana dividen tersebut dibayar kepada pendeposit?

Dividen akan dikreditkan terus ke akaun SSPN.

5. Adakah dividen dikecualikan cukai pendapatan?