ADA PERSOALAN?


SSPN-i

1. Apakah SSPN-i?
SSPN-i merupakan satu instrumen simpanan tanpa komitmen bulanan yang direka khas oleh PTPTN bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i adalah berlandaskan syariah menggunakan konsep 'Wakalah Bil Istithmar' bermaksud ‘mewakilkan untuk tujuan pelaburan.
2. Apakah objektif SSPN-i?
3. Apakah keistimewaan SSPN-i?
4. Adakah akaun SSPN-i boleh dibuka oleh seseorang yang masih bujang atau ibubapa yang tiada tanggungan anak di IPT?
5. Apakah syarat-syarat penyertaan SSPN-i?
6. Bagaimanakah caranya untuk membuka akaun SSPN-i?
7. Apakah dokumen yang mengesahkan pembukaan akaun SSPN-i?
8. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan nombor akaun SSPN-i sekiranya slip akuan telah hilang?
9. Adakah pendeposit dan penerima manfaat mesti terdiri daripada ahli keluarga terdekat?
10. Bagaimanakah cara untuk membuat simpanan secara potongan gaji atau menamatkan potongan gaji?
11. Bagaimanakah cara untuk menyemak penyata akaun SSPN-i?
12. Bilakah simpanan SSPN-i boleh dikeluarkan?
13. Bagaimanakah cara untuk mengeluarkan simpanan SSPN-i?
14. Adakah sebarang caj dikenakan jika mengeluarkan simpanan SSPN-i?
15. Berapa lamakah proses pengeluaran deposit / penutupan akaun jika permohonan dibuat di kaunter PTPTN?
16. Bolehkah simpanan SSPN-i digunakan untuk membuat bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN?

Boleh, pendeposit perlu membuat permohonan untuk bayaran balik pinjaman PTPTN melalui pindahan antara akaun dengan mengisi Borang Pindahan Deposit / Lebihan Bayaran Balik Pinjaman yang boleh didapati di cawangan PTPTN dan portal rasmi PTPTN.

17. Adakah simpanan SSPN-i dipotong secara automatik sekiranya peminjam tidak membuat bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN mengikut tempoh yang telah ditetapkan?
18. Adakah simpanan SSPN-i boleh dipindahkan ke akaun SSPN yang lain?
19. Adakah akaun SSPN-i perlu ditutup jika penerima manfaat telah mencapai umur 29 tahun?
20. Adakah sebarang manfaat diberikan kepada pendeposit yang mengalami kemalangan jalan raya dan lumpuh seluruh badan?
21. Apakah dokumen yang perlu diisi sekiranya waris pendeposit ingin membuat tuntutan takaful kerana pendeposit telah meninggal dunia?
22. Bagaimanakah proses penutupan akaun SSPN-i bagi pendeposit yang meninggal dunia?
23. Siapakah yang layak mendapat insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan?
24. Bagaimanakah cara untuk mengetahui amaun layak insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan?
25. Apakah yang dimaksudkan dengan insentif geran sepadan memasuki IPT?
26. Apakah syarat-syarat kelayakan geran sepadan ini?
27. Bagaimanakah kaedah tuntutan dan apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon geran sepadan ini?
28. Bilakah permohonan geran sepadan boleh dibuat?
29. Jika tuntutan geran sepadan dibuat dalam tempoh kurang setahun dari tarikh pembukaan akaun, adakah pendeposit layak dipertimbangkan untuk pemberian geran sepadan?