ADA PERSOALAN?


SSPN-i Plus

1. Apakah SSPN-i Plus?

SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan bayaran sumbangan takaful yang murah dan perlindungan yang komprehensif.

SSPN-i Plus mengguna pakai konsep simpanan dengan komitmen bulanan dan jumlah simpanan dan bayaran sumbangan takaful adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.

2. Adakah pelan simpanan yang ditawarkan ini patuh syariah?
3. Apakah pakej yang ditawarkan melalui SSPN-i Plus?
4. Apakah keistimewaan SSPN-i Plus?
5. Apakah manfaat takaful yang ditawarkan bagi setiap pakej?
6. Apakah syarat anak dan isteri yang dibenarkan untuk membuat tuntutan khairat kematian?
7. Apakah perbezaan SSPN-i Plus dengan SSPN-i sedia ada?
8. Siapakah yang layak membuka akaun SSPN-i Plus?
9. Adakah pelanggan perlu membuat pemeriksaan kesihatan ataupun mendapatkan laporan perubatan untuk membuka akaun SSPN-i Plus?
10. Adakah seseorang itu boleh membuka akaun SSPN-i Plus jika menghidapi sebarang penyakit kritikal?
11. Adakah jumlah tuntutan manfaat kematian akan berkurangan sekiranya pendeposit telah membuat tuntutan bagi rawatan penyakit kritikal?
12. Adakah PTPTN akan memberikan apa-apa penentusahan keahlian setelah pembukaan akaun?
13. Saya telah mempunyai akaun SSPN-i, adakah saya boleh membuka akaun SSPN-i Plus?
14. Bolehkah seorang pendeposit membuka lebih dari satu akaun dengan pakej yang sama atau berlainan untuk dirinya sendiri?
15. Adakah penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun sama ada pakej yang sama atau pakej yang berlainan?
16. Apakah saluran simpanan yang disediakan untuk bayaran komitmen bulanan?
17. Adakah simpanan yang dibuat boleh dikeluarkan pada bila-bila masa?
18. Apakah yang akan terjadi sekiranya pendeposit gagal membuat bayaran komitmen bulanan sehingga tarikh bayaran yang ditetapkan?
19. Sekiranya penerima manfaat telah mencapai umur 29 tahun, adakah pendeposit boleh meneruskan simpanan?

Tidak boleh. Apabila penerima manfaat telah mencapai had umur yang ditetapkan, akaun akan ditutup secara automatik. Penerima manfaat hendaklah membuka akaun untuk diri sendiri sekiranya ingin meneruskan penabungan.

20. Bagaimana caranya jika pendeposit bercadang untuk bertukar pakej?
21. Sekiranya pendeposit telah menutup akaun, adakah perlu menunggu tempoh tertentu untuk pembukaan akaun baharu?
22. Jika penerima manfaat meninggal dunia, adakah akaun akan ditutup secara automatik?
23. SSPN-i Plus dan SSPN-i masing-masing menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM8,000 bagi akaun yang dibuka untuk anak/ anak jagaan yang sah. Jika pendeposit mempunyai kedua-dua akaun, adakah pelepasan taksiran cukai pendapatan yang boleh dinikmati adalah sebanyak RM15,000?
24. Jika penerima manfaat meninggal dunia, adakah pendeposit layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih yang dibuat?
25. Apakah 36 penyakit kritikal yang dilindungi takaful?
26. Adakah manfaat takaful yang ditawarkan boleh dituntut serta merta?
27. Apakah penyakit khusus?
28. Adakah penyakit mental dilindungi takaful?
29. Adakah kematian disebabkan bunuh diri dilindungi takaful?
30. Adakah kematian disebabkan pengambilan dadah atau alkohol atau bahan-bahan terlarang yang berlebihan dilindungi takaful?
31. Adakah perlindungan diberikan kepada anggota beruniform?
32. Berapa lamakah tempoh yang akan diambil untuk mendapat manfaat takaful yang dituntut?
33. Siapakah yang boleh membuat tuntutan bagi kematian pendeposit?
34. Bagaimanakah kaedah pemulangan simpanan dan bayaran manfaat takaful dilakukan bagi kes kematian pendeposit?
35. Jika berlaku kematian pendeposit dan beliau mempunyai akaun SSPN-i Plus untuk 5 orang anak, adakah waris akan menerima manfaat kematian bagi kelima-lima akaun atau bayaran manfaat hanya diterima sekali sahaja kerana pendeposit yang sama?
36. Adakah elaun kemasukan hospital tertakluk dalam negara sahaja?